. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Plantera med Mellanskog

Ska du föryngra din skog? Beställ plantor eller komplett plantering av oss.

Mellanskogs­plantan är en serie plantprodukter utvalda och framtagna av Mellanskog i samarbete med våra plantproducenter. Mellanskogsplantorna odlas som täckrotsplantor i ett öppet, modernt och väletablerat odlingssystem där odlingen sker i behållare med luftspalter.

I och med detta kan plantorna utveckla ett naturligt rotsystem utan rotsnurr eller andra deformationer. Plantorna växer i ett torvmaterial som skyddar mot ­skador och uttorkning. För enkel hantering och lagring levereras alla Mellanskogs­plantor i kartong. Paketering sker normalt under ­hösten med lagring i frysrum under vintern.

Val av plantstorlek

"Normal Mellanskogsplanta" passar för magra och medelgoda marker där det är markberett. Normal Mellanskogsplanta finns att beställa som tall, gran, contorta och lärk.

"Stor Mellanskogsplanta" har större rotklump och grövre stamdiameter och passar för plantering på bördigare, markberedda marker samt vid hjälpplantering. "Stor planta" finns som tall- och granplanta.

Förädlat material

Huvuddelen av våra plantor är av förädlat material som ger 10–15 % högre tillväxt och hög kvalitet i den växande skogen.

Behandling mot snytbagge

För att minska angrepp av snytbagge kan du skydda dina plantor. Det vanligaste är kemisk behandling men möjligheten till mekaniska skydd utvecklas. Plantorna måste beställas obehandlade eller behandlade redan från plantskolan.

Våra plantpartners odlar Mellanskogsplantorna på beställning, detta möjliggör hög kvalitet på plantorna och lägsta möjliga produktionskostnad. Plantor ska därför beställas 1–1,5 år före leverans. För att vara säker på att få de plantor du vill ha skall du göra din beställning i samband med att du skriver avverkningskontraktet.

Bästa planteringspunkt

Planta Mellanskog