. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Skogsvård ger välmående skogar

Skogsvård innebär anläggande och skötsel av skogsbestånd med avsikt att få bestånd med god volymtillväxt och god kvalitet.

Nya bestånd anlägger du efter föryngringsavverkning genom plantering, naturlig föryngring med fröträd eller sådd om marken passar för det. Sedan sköter du skogsbestånden genom röjning och gallring.

Mellanskog hjälper till med alla dessa åtgärder. Vi vet att välskötta skogar ger högre avkastning. Läs mer om:

 

Föryngring

När skogen avverkats ska den ersättas med ny. Det säger skogsvårdslagen. Utan aktiva åtgärder har du små chanser att få upp en godkänd föryngring. Störst chans har du efter en plantering, men naturlig föryngring och sådd kan också skapa fina skogar om de används på rätt sätt på rätt plats.

Att snåla vid föryngringen kan bli kostsamt. Gör du ingen åtgärd alls, eller använder fel åtgärd, är risken stor att din föryngring inte blir godkänd och måste göras om, vilket är dyrt. Glesa bestånd betyder också förluster på lång sikt.

Röjning och gallring

Om Mellanskog utför röjningen så väljer vi alltid de trädslag som ger bäst värdeutveckling genom att vi sparar de kvalitetsmässigt bästa träden som huvudstammar. Detta skapar vitala och motståndskraftiga träd samt minskar avgångar på grund av trängsel, vind och snö.

Väl röjda bestånd ger större frihet i kommande gallringar, färre gallringsingrepp och kortare tid fram till att träden når timmerdimension och är mogna att avverka. Väl röjda bestånd minskar avverkningskostnaden och öka virkesvärdet både vid gallring och slutavverkning.

Plantor i hink redo att sättas i jorden

Att snåla vid föryngringen kan bli kostsamt. Läs mer om föryngring på Kunskap direkt.