. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Skogsskötselplanen - ett oslagbart beslutsunderlag

Målsättningen med Skogsskötselplanen är att den ska ge välskötta och rika skogar.

Skogsskötselplanen (Mellanskogs benämning på en skogsbruksplan) ger en beskrivning och en oslagbar översikt av skogsinnehavet.

Så fungerar vår Skogsskötselplan (skogsbruksplan)

Din fastighet delas in i olika områden s.k. bestånd, utifrån trädens ålder, markens bördighet och behov av skötsel. Andra faktorer som påverkar indelningen är tillgången på vatten och förekomst av naturvärden. Planen pekar också ut viktiga områden för biologisk mångfald och andra värdefulla områden med höga kulturhistoriska värden.

Därför ska du skaffa en skogsskötselplan

  • Utgör ett oslagbart beslutsunderlag för skötseln av din skog
  • Ger dig en skogsskötselplanering över tio års tid
  • Underlag för kassaflödesanalyser
  • Underlag för försäkringsfrågor
  • Underlag vid värdering av fastigheten
  • Vägledning vid generationsskifte
  • Dokumentation

 

Se en film om nyttan med en skogsskötselplan

 

Här kan du läsa mer 

Läs mer i vår broschyr Skogsskötselplan

Vill du beställa en skogsskötselplan?

Kontakta Mellanskog så hjälper vi dig

Skogsskötselplan Mellanskog

En skogsskötselplan ger bästa förutsättningar till välskötta och rika skogar. Via Mellanskogs Medlemsapp får du direktåtkomst till planen, var du än befinner dig.