. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Har värdet på din fastighet betydelse?

Visst har värdet på din fastighet betydelse, men värde kan betyda olika för olika människor.

Det kan handla om avkastning från t. ex. skog, lantbruk och jakt men även om mjuka värden som rekreation, närhet till sjö och om rent känslomässiga värden.

Oavsett hur vi definierar begreppet värde finns det tillfällen då det är ange­läget att få fastighetens ekonomiska värde bedömt av expertis.

En korrekt värdering är av stor betydelse inför exempelvis ett generationsskifte, inför upplösning av sam­ägande, vid belåning med fastigheten som säkerhet, inför ett eventuellt köp, inför en eventuell försäljning, inför diskussioner om avsättning till naturreservat, biotopskydd etc.

Vi kan konsten att värdera

Att värdera jord- och skogsbruksfastigheter kräver kunskap, erfarenhet och hög kännedom om den lokala marknaden. Ofta handlar det om flera delar som ska värderas, exempelvis jord, skog, ekonomibyggnader och bostadshus, som sedan vägs samman till en helhetsbedömning.

LRF Konsult har värderingsspecialister och som en effekt av deras storlek och att de finns i hela Mellanskogs utbredningsområde så har de också unik statistik att luta sig mot. Det gör LRF Konsult till en pålitlig partner vid kontakter med banker och myndigheter.

Mellanskogs värderingspaket ger dig:

  • Värdering gjord av värderingsspecialister
  • Ajourhållning av din skogsskötselplan (om den är upprättad av Mellanskog och max 2 år gammal)
  • Värderingsunderlag framtaget genom BM Win
  • Underlag till banker, myndigheter eller försäkringsbolag etc
  • Möjlighet att lägga till värdering av byggnader och andra ägoslag än skogsmark.

 

Medlemspris: 

Värdering av skogsmark sker till ett fast pris i tre storleksklasser (alla priser exkl moms):

0-100 ha 4 200 kr                
101-200 ha 5 300 kr                
201 ha och uppåt 6 400 kr                

 

Värdering av andra ägoslag och byggnader faktureras löpande med pris per timme enligt separat prislista. (Vanligtvis behövs fältbesök för uppdatering eller upprättande av skogsskötselplan. Kostnad för detta ingår ej i paketpriset).

Kontakta din skogsinspektor eller ring 010-482 80 00 om du vill veta mer.

Värdering av skogsfastighet

En korrekt värdering är av stor betydelse inför exempelvis ett generationsskifte.