. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Planera försäljningen noga

För många är det en lång process att ta steget att sälja sin skog. För andra kan det gå snabbare.

Oavsett vem man identifierar sig med så är det alltid bra att tänka till innan man väljer fastighetsmäklare och säljer fastigheten. Skogsmark är idag i de allra flesta fall den del av fastigheten som inbringar högst värde och därför bör man förhöra sig om hur man ska tänka inför en försäljning.

Med Mellanskogs Fastighetsförsäljningspaket får du:

 • Information om hur en fastighetsförsäljning går till
 • Genomgång av dina och din fastighets förutsättningar
 • Möjlighet att få svar på frågor kring t.ex. upplysningsplikt, överlåtelsehandlingar, värdeminskningsavdrag, beskattning, marknadspriser
 • Plan för hur du kan höja värdet på din fastighet
 • Analys av de skogliga förutsättningarna och andra faktorer som kan påverka fastighetens värde
 • Rådgivning kring hur fastighetsförsäljningen bäst ska genomföras.

 

Medlemspris: Två timmars rådgivning är en medlemsförmån och därmed kostnadsfritt under förutsättning att du är medlem i Mellanskog. Därefter kan du ta ställning till om du ska genomföra försäljningen och diskutera kostnad för genomförandet med mäklaren.

För att mötet ska bli så givande som möjligt är det bra om följande uppgifter finns tillhanda:

 • Fastighetsbeteckning
 • Senaste fastighetstaxeringen
 • Senaste årets bokslut och deklaration (om sådan finns)
 • Annat material som rör fastigheten som kartor, arrendeavtal, bilder
 • Skogsbruksplan (om det finns någon).

 

Kontakta din skogsinspektor eller ring 010-482 80 00 om du vill veta mer.

Fastighetsförsäljning Mellanskog

Med Mellanskogs startpaket för Fastighetsförmedling ger vi information om hur en försäljning går till, hur den kan anpassas beroende på gällande förutsättningar, samt tips på vad man kan göra för att höja värdet på fastigheten.