. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Avverkningsuppdrag

Den absoluta merparten av allt virke säljs som avverkningsuppdrag.

Avverkningsuppdraget är juridiskt en nyttjanderätt som innebär att man får avverka skog på annans mark. Nyttjanderätten gäller i fem år där villkor och priser fastställs vid kontrakteringen. Mellanskog säkerställer att aktuella prislistor och villkor finns i skördarens dator.

Kvalitetssäkring genom vår Mellanskogsstandard

Kvalitetssäkring sker genom att förarna gör egna uppföljningar vilka lämnas till Mellanskog som även gör stickprovskontroller. Detta gör vi för att skogsägaren ska få bästa kvalitet på utfört arbete, dvs Mellanskogsstandard.

Betalning för virket

Mellanskog transporterar virket till industrin där det mäts in och prissätts. Pengarna sätts in på det egna merkontot eller till annat konto som skogsägaren bestämt. Vanligast är att skogsägaren får betalt för det inmätta virkesvärdet med avdrag för den faktiska kostnaden att avverka och skota till bilväg. Man kan även i förväg bestämma en fast kostnad vilken blir den skogsägaren betalar oavsett den verkliga.

Varianterna leveransrotköp innebär ett visst pris per kubikmeter medan rotpost innebär att skogsägaren får en i förväg bestämd summa för hela avverkningen.

Mellanskog avverkar skog.

Grunden för lönsamhet i skogsbruket är att skaffa sig bästa långsiktiga ekonomiska utbyte av avverkningarna i såväl gallring som slutavverkning.