. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Avverkning av träddelar

Avverkning av klenträd kan utföras i ungskogar (energigallring), efter väg- och åkerkanter samt i igenvuxna hagmarker.

Avverkningen utförs av specialiserade maskinförare. Skördarna är utrustade med aggregat som kan hantera flera träd på samma gång innan de läggs på marken. Hela träden tas tillvara och transporteras fram till väg med hjälp av skotare. Sortimentet kallas träddelar.

Torkas i vältor innan transport till värmevärk

Träddelarna lagras och torkas i vältor vid vägkanten tills kvalitén motsvarar värmeverkens krav. Därefter flisas sortimentet och transporteras till värmeverk.

För att uppnå bästa resultat - tänk på att:

Uttag av bränslesortiment i ungskogar bör inte ses som ett alternativ till att ungskogsröja. Ungskogsröjning vid rätt tidpunkt är väl investerade pengar för beståndets bästa värdeutveckling. Uttag av bränslesortiment i ungskogar förutsätter oftast underväxtröjning för en effektiv avverkning. Vid avverkningen har bland annat beståndets volym och trädens medeldiameter betydelse för lönsamheten. Därför krävs en nogrann planering för att nå bästa resultat. Träddelar är en kvalitetsprodukt, undvik föroreningar av sten och jord. Sommarlagring av träddelar ökar värdet då torrare material har högre energiinnehåll.

Träddelsskördare

Träddelsskördare, kräver precision och specialutbildade förare.