. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Bränsleved

Vid föryngringsavverkningar och gallringar med uttag av timmer och massaved uppfyller normalt inte allt virke de kvalitetskrav som finns för dessa sortiment.

Anledningarna kan vara att virket är rötskadat eller att det inte är passande trädslag. Om virket inte är förorenat av jord, grus och sten passar det däremot som energisortiment.

Uttag av energived i gallringar

Beroende på prisnivå och efterfrågan på massaved kontra energisortiment kan det ibland vara mer lönsamt att ta ut energived i gallringar.

Flera fördelar med uttag av energived

Vid små avverkningsobjekt kan det också vara mer rationellt att avverka ett sortiment istället för flera. Då passar energived bra eftersom samtliga trädslag får ingå i sortimentet. Energiveden belastas inte heller med massavedens kollektivavdrag eller de fraktavdrag som finns i vissa områden.

Mellanskog har egna lagringsterminaler

Veden transporteras med rundvirkesbilar till någon av Mellanskogs drygt 30 terminaler där den lagras för att flisas och levereras till värmeverk under den kalla delen av året.