. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Mellanskogsgallring

Med rätt utförd gallring får du bestånd med bra förutsättningar att klara påfrestningar som snöbrott, storm, torka och skadeangrepp från insekter.

Gallringen styr din totala lönsamhet, hur du fördelar inkomsterna över tiden, beståndets omloppstid och dess värdeutveckling. Mellanskog lämnar förslag och råd om lämpligt utförande. Gallringen anpassas alltid efter dina önskemål och beståndets förutsättningar.

Varför ska man gallra?

Gallring ger god värdeutveckling, de tre viktigaste argumenten för gallring är:

  • Minskad risk för skador genom ökad stabilitetoch vitalitet.
  • De träd som har den bästa kvalitén är kvar efter gallring och växer vidare.
  • Markens näringsinnehåll fördelas på färreantal träd som därmed växer bättre.

Mellanskog arbetar med kvalitetsinriktad låggallring. Det innebär att klena träd av dålig kvalitet gallras bort och att grövre finkvistiga träd lämnas kvar.

Mellanskog rekommenderar

Mellanskogs inspektor gör en sammanvägd bedömning och rekommenderar den gallringsform som passar bäst för att skapa vitala, växtliga bestånd med god värdeutveckling. Läs mer i vår broschyr om Mellanskogsgallring. Eller ta kontakt med någon av våra skogsinspektorer för att fråga om gallringsråd.

Energigallring

Tillämpas i alla typer av bestånd beroende av skogsägarens önskemål, prisläget på skogsbränsle i förhållande till massaved och tillgång på kompetens och lämplig teknik.

Generellt lämpar sig stamtäta bestånd samt konfliktbestånd bra för helträdsuttag. Viktigt att komma ihåg är att flertalet av dessa bestånd kräver en röjning/underväxtröjning för att höja medelstamsvolymen även vid flerträdsuttag/energigallring, för att nå rimlig kostnad.

Så går energigallring till

Vid energigallring med uttag av träddelar tas utöver stammarna även större delen av grenar och toppar ut.

Utförandet vid energigallring bestäms av beståndets beskaffenhet och avviker inte från ordinarie Mellanskogsgallring, annat än i fråga av sortiment som tas ut. Trädvalet är således detsamma som vid låggallring, normalgallring och höggallring och beror på beståndets beskaffenhet.

 

Hytt gallringsmaskin

Mellanskogsgallring innebär att gallringsformen bestäms utifrån beståndets historik och skogsägarens önskemål. Målet är att gallringen ska skapa vitala, växtliga bestånd med god värdeutveckling. Läs mer i Mellanskogsgallring.

Gallrad tallskog