. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Fem tips för skogens välmående

Att se över sitt skogsbestånd regelbundet är något som varje skogsägare behöver göra. Har du inte möjlighet så hjälper vi gärna dig.

Här är fem konkreta tips på åtgärder som både kan öka din skogs välmående och värde.

1. Röj regelbundet

Röjning är en skogsvårdsåtgärd som alltid är viktig att utföra, oberoende konjunkturläge. Det handlar om att få en bra tillväxt i skogen. Röjning passar bra på höstkanten när löven börjat trilla av och man lättare ser stammar och grenar.

2. Gallra din skog

Även gallring hör till de åtgärder i skogen som bör göras regelbundet. Gallra gör man för att trädens grönkronor ska kunna breda ut sig och därmed öka trädens tillväxt.

3. Du måste ha en plan

En annan åtgärd för att uppnå välmående och välskötta skogar är att skaffa sig en skogsskötselplan. Den ger en översikt över hela skogsinnehavet och vilka åtgärder som behövs. En skogsskötselplan sträcker sig över tio år. Även om du "kan din skog utan och innan" så ger den dig ofta nya idéer. Framförallt hjälper skogsskötselplanen dig att planera för åtgärder som annars riskerar att inte bli gjorda.

4. Gör en återväxtkontroll av vårens planteringar

Har du nyligen planterat är det bra att göra en återväxtkontroll. När gräs och annan växtlighet vissnar är det lättare att se hur plantorna har tagit sig. Kanske behövs det en stödplantering redan i höst eller till våren?

5. Åtgärda skadad skog

När du ändå är ute och plockar bär eller svamp, passa på att kontrollera om du har mycket skog som nyligen skadats av t. ex. granbarkborrar, snöbrott mm. Då är det bättre att avverka den för att minska risken för utökade skador och kanske ge plats åt nya plantor. Död skog som är äldre än ett år utgör inget hot för nya granbarkborreangrepp.

lingonris  

Höj blicken från lingonriset ett slag och se efter
vilka åtgärder som kan behövas i just din skog.

 

 

Röjning - en åtgärd för att skapa välmående och lönsamma skogar.

Röjning är en åtgärd som bidrar till att skapa mer lönsamma och mer välmående skogar. Här kan du läsa mer om röjning.