. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Årsbesked

Årsbeskedet är upprättat på verksamhetsnivå. Verksamhetsnumret står skrivet i övre högra delen. Årsbeskedet är en avstämningshjälp vid bokslut och deklaration. Din bokföring gäller alltid i första hand.

Nedre delen av årsbeskedet innehåller kontrolluppgifter för ränta och ränteskatt (på Merkonto) när ränteskatt finns.

Fördelning är i normalfallet gjord enligt fastigheternas ägarandelar. Ni kan inför kommande år påverka fördelningen genom att meddela oss att en avvikande räntefördelning skall registreras. Alla inom en verksamhet skall vara eniga om förändringen.

Årsbeskedet innehåller följande delar

 • Inläst leveransvirkesvärde enligt mätbesked samt utgiven ersättning för leveransvirke ochavverkningsrätter exklusive moms samt erhållen moms på de utgivna ersättningarna. Under året erhållna och debiterade räntor exklusive ränta på Merkonto och Medlemslån.
 • Kapitalbesked
  För Merkontokapital.
  Om du är medlem och har insatser redovisas dessa på medlemsbeskedet.
 • Tillgångar och skulder
  Likvidfördelningar/Betalningsplaner för redovisade avverkningsrätter. Exklusive moms.
  Inläst men ännu ej avräknat leveransvirke. Exklusive moms.
  Aconto-/förskottsskulder för leveransvirke. Exklusive moms.
  Fakturaskulder. Inklusive moms.
  Saldoskulder enligt avräkningsnota. Inklusive moms.
  Tillgodosaldon enligt avräkningsnota. Inklusive moms.
 • Övrigt
  Under året fakturerat belopp exklusive moms.
  Under året fakturerad moms.
 • Skattemässigt fördelad ränta och preliminär ränteskatt på Merkonto per medlem om vi har dragit av och sänt ränteskatt till skatteverket. Om du får ett medlemsbesked redovisas uppgifterna även på detta.

 

Finns inga uppgifter inom viss rubrik skrivs inte raden på årsbeskedet.

När fördelad ränteskatt finns till annan person än den som är förstahandsregistrerad för verksamheten sänds en separat kontrolluppgift utöver årsbeskedets uppgifter. Detsamma gäller när en person har ränteuppgifter från fler verksamheter och ränteskatt från minst en av dem.

Bild på plantor i hink.

Läs mer om Mellanskogs skogsvårdstjänster.