. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Ett engagerat miljöarbete

Ett aktivt skogsbruk skapar långsiktig ekonomisk lönsamhet – men är också en förutsättning för omställningen till det fossilfria samhället.

Mellanskogs medlemmar utgörs av en fantastisk blandning av skogsälskande människor. Det småskaliga familjeskogsbruket präglas av mångfald och stolthet över sitt arv. Skogsägare sköter sin skog med stark anknytning till tidigare generationers brukande.

Våra medlemmar är miljömedvetna - mer än en tredjedel av arealen är idag certifierad enligt PEFC och trenden är ökande. Detta innebär att våra certifierade medlemmar har avsatt ca 44 000 ha för naturvårdsändamål.

Genom certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 drivs ständig förbättring av vårt arbete, både avseende kvalitet och minskad miljöpåverkan. Certifiering enligt PEFC sätter ramarna för vår miljöanpassning. Mellanskog arbetar efter de branschgemensamma målbilderna för god miljöhänsyn.

Mellanskog har erhållit certifikat som påvisar att ovanstående miljöledningssystem och PEFC-krav följs och löpande kontrolleras. Här kan du läsa mer om certifiering.

Skogen spelar en avgörande roll när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Från skogsråvara utvinns material som kan ersätta dagens oljebaserade produkter. Vi arbetar för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. För 2018 har vi fyra områden där vi lovar åstadkomma förändring:

Miljömål för 2018

1. Öka tillväxten på medlemmarnas fastigheter med 10 % till 2030

2. 60 % av den anskaffade fältvolymen är certifierad

3. Alla avverkningar på certifierade fastigheter ska vara godkända enligt PEFC-krav gällande död ved.

4. Inga avverkningar eller markberedningar får ha allvarliga körskador och högst 5 % får ha vad som definieras som körskador i Mellanskogstandard kvalitet

Har du synpunkter att förmedla?

Har du frågor/synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål är du välkommen att kontakta miljösamordnare på Mellanskog. Skicka e-post till miljösamordnare

Miljösamordnare

Bild på Åsa Öhman.
Åsa Öhman
010-482 80 32
070-288 51 42
 |  VCard