. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Askåterföringspolicy

Mellanskog vill ta sitt ansvar för att sluta det skogliga kretsloppet av näringsämnen genom att återföra biobränsleaska till skogen.

Skogsstyrelsen rekommenderar askåterföring där GROT (grenar och toppar) tagits ut eller uttag planeras. Syftet med askåterföring är att motverka försurning och kompensera för uttaget av andra näringsämnen som på sikt kan tänkas bli tillväxthämmande.

Rekommenderade marker

Askan kan återföras under nästan hela omloppstiden, från det att vegetation har kommit upp på hygget till senast 5 år innan föryngringsavverkning. Mellanskog rekommenderar askåterföring på marker med ståndortsindex över T24. Anmälan för samråd lämnas in till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan planerad spridningsstart.

Aska från värmeverk

Askan som återförs kommer från värmeverk som eldar biobränsle och innehåller allt som finns i avverkningsrester utom kväve, vilket avgår vid förbränningen. Innan spriding härdas askan så att den blir långsamupplöslig. Innehållet analyseras och all aska som sprids är godkänd enligt Skogsstyrelsens kvalitetskrav.

Läs mer i vår broschyr
Askåterföring

Länktips

Läs mer om askåterföring på Kunskap Direkt (sidan öppnas i nytt fönster).