. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Styrelsen har ordet

Här kan du läsa senaste ledartexten från Mellanskogs styrelse som också publiceras i vår medlemstidning Med Mellanskog.


Nytt läge

Efter att vi i många år haft en ansträngd ekonomi ser vi nu ljus i tunneln. Vid halvårsskiftet har vi, i Mellanskog, ett ekonomiskt resultat som innebär att den nuvarande affärsplanens mål med ett återställt insatskapital vid årets slut rimligen kommer att uppnås med råge.

Vår kärnverksamhet och Setras resultat ger oss ett nytt läge med stora möjligheter till en fortsatt sund och lönsam verksamhet under ett antal år framöver. Vi har skapat utrymme som gör att vi kan se framåt och utveckla vår verksamhet för att kunna möta framtiden med spännande utmaningar.

Lönsamt familjeskogsbruk

Hur ska eller kan vi använda överskottet på bästa sätt?

Vi kommer att kunna satsa på nya affärsområden, kompetensutveckling för medlemmar och personal, effektivisera genom IT-satsningar, efterlikvid eller annan form av "återbäring", avsätta resurser för att ytterligare stärka vårt engagemang i näringspolitiska- och miljöfrågor för att ta några möjliga exempel.

Kort sagt vi kan öka vår konkurrenskraft, utveckla och stärka den kooperativa tanken och säkerställa medlemsnyttan. Men hur skall vi prioritera? Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna och vi har många utmaningar framför oss.

Som skogsägare i Roslagen, där jag bor och distansskogsägare i Härjedalen, kan jag konstatera att utmaningarna är annorlunda för såväl mig som skogsägare som för vår förening om man bor på eller intill sin skogsfastighet eller inte. Vi ser att allt fler skogsägare är distansskogsägare och det ställer krav på förändring och utveckling av kommunikation, tjänsteutbud, föreningsdemokrati, tillgänglighet och nya arbetssätt. Läs gärna reportaget om Mellanskogsmedlemmen Wim Muller från Nederländerna, en verklig distansskogsägare som äger skog i Härjedalen.

Detta är en av de utmaningar bland många som vi kan och ska ta upp. Vi ska skapa värden. En god ekonomi ger oss förutsättningarna.

Det är tid att vara stolta och se framåt.

Mikael Lönn

/Mikael Lönn, vice styrelseordförande

 

Karin Perers ordförande Mellanskog

Namn:
Karin Perers
Gör:
Styrelseordförande Mellanskog
Om det svenska skogsbruket:
Sveriges i särklass viktigaste exportnäring med stor betydelse för utvecklingen i hela landet och omställningen till det biobaserade samhället.
Om att själv vara skogsägare:
Träden lever ofta längre än vi människor. Åtgärder idag påverkar skogen i framtiden. Långsiktigt tänkande – och ansvar – är ett signum för familjeskogsbruket.