. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

12 JUL 2017

Setra redovisar ökat resultat för första halvåret

Träindustriföretaget Setra, som till hälften ägs av Mellanskog, redovisar för första halvåret 2017 ett rörelseresultat på 90 (76) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 2 082 (2 188) Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 57 (67) Mkr och nettoomsättningen till 1 075 (1 160) Mkr.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för första halvåret på 90 Mkr vilket är 14 Mkr bättre än föregående år. Vi har kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Under våren har det varit störningar på fraktmarknaden och arbetskonflikt i Göteborgs hamn som har påverkat såväl leveranserna som resultatet negativt.

– Med tanke på den problematiska fraktsituationen med brist på containrar är resultatet för första halvåret acceptabelt. Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och internationellt, säger Hannele Arvonen.

I januari 2017 slutfördes transaktionen avseende försäljning av Setras sågverk i Vimmerby. I föregående års siffror ingår verksamheten i Vimmerby samt även dotterföretaget Setra Plusshus och hyvleriverksamheten i Valbo, vilka båda avyttrades under andra kvartalet 2016.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 96 (3) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 126 (239) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 9 (18) procent.

 

Nyckeltal

apr-jun (3 mån)

 

jan-jun (6 mån)

 

 

2017

2016

 

2017

2016

Nettoomsättning, Mkr

1 075

1 160

 

2 082

2 188

Rörelseresultat, Mkr

57

67

 

90

76

Resultat efter skatt, Mkr

43

49

 

66

53

Rörelsemarginal, %

5,3

5,8

 

4,3

3,5

Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån

 

 

 

11,6

2,3

Kassaflöde, Mkr

124

45

 

96

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17

Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. De förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Mellanskog äger 49% av Setra.