. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Äldre servitut
1 OKT 2018

Så gör du för att äldre servitut inte ska försvinna

Avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter äldre än 50 år tas vid årsskiftet 2018/2019 bort från fastighetsregistret om inte förnyad inskrivning begärs.

Sedan den 1 juli 2013 gäller den så kallade preklusionslagen (den inskrivning som inte förnyas förfaller). Lagen innebär att de inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt som har beviljats för 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret 2018 om ingen hör av sig och önskar förnya sin inskrivning.

Säkerställ att servituten förnyas

För servitut/nyttjanderätter som är äldre än 50 år måste du som fastighetsägare säkerställa att de förnyas hos Lantmäteriet innan 31 december 2018, eller säkra att du har kopior på akterna/handlingarna. Annars riskerar du att eventuella avtal (till exempel tillträde till väg eller brunn på grannes mark) blir svåra för dig att bevisa.

Mer information finns här

Via Lantmäteriets e-tjänst Min Fastighet kan du logga in och titta på bland annat dina nuvarande servitut: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/