. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Laserskannad skog Mellanskog
31 MAR 2017

Ny teknik revolutionerar produktionen av skogsbruksplaner

Mellanskog är först i branschen med att producera skogsbruksplaner för enskilda markägare genom att använda modern teknik för skogsdata. Numera behöver planläggaren knappt gå ut i skogen, utan kan använda sig av databilder som har högre kvalitet och exakthet än vad det mänskliga ögat någonsin kommer att få.

- Det är faktiskt lite av en revolution och ett teknikskifte på gång när det gäller sättet att producera skogsbruksplaner på, säger Hans Hamilton, planchef på Mellanskog.

Den nya tekniken bygger på flygskannade bilder av skog som hämtas hem och bearbetas av Mellanskogs planpersonal. Hela Sveriges skogar är laserskannade av Lantmäteriet och finns tillgängliga via Skogsstyrelsens skogliga grunddata. Dessa bilder vidareförädlas och ger objektiva och precisa uppgifter om volym, höjd, diameter och grundyta. Uppgifter som behövs för att kunna sätta ihop skalet till en skogsbruksplan.

Mäter varje kvadratmeter

Tidigare behövde Mellanskogs personal gå ut i skogen och manuellt samla in alla uppgifter om beståndet. Med den nya tekniken för laserskanning behövs inte det. Den största vinsten är kvalitetssäkringen av de skogliga uppgifterna.

- En planläggare kan ha en dålig dag med ösregn, snöstorm och andra hinder som försvårar datainsamlingen. Våra laserbilder har aldrig dåliga dagar. Vi mäter varje kvadratmeter, säger Hans Hamilton.

Hans Hamilton, planchef på Mellanskog
Hans Hamilton, planchef på Mellanskog.

Men ännu har tekniken inte ersatt allt fältarbete. Fortfarande måste Mellanskogs planpersonal gå ut i skogen för att göra natur- och kulturhänsynsbedömningar, trädslagsklassning och stickprovskontroller.

Utvecklingen går i rasande fart

När Hans Hamilton tittar in i spåkulan ser han dock att skogsbruksplaner inom en snar framtid produceras i princip utan att behöva sätta sin fot i skogen. Och detta med betydligt bättre kvalitet än tidigare.

- Utvecklingen inom detta område går otroligt fort. Mellanskogs drivkraft är att skapa mervärden för alla medlemmar. Genom ett förändrat arbetssätt av produktionen av skogsbruksplaner kan vi skapa både effektiviseringsvinster och planer med betydligt högre kvalitet, avslutar Hans Hamilton.

Därför ska du skaffa en skogsskötselplan från Mellanskog

  • Planering för din skog tio år framåt med skötselförslag för varje bestånd.
  • Stöd vid försäkringsfrågorUnderlag vid värdering av fastigheten.
  • Vägledning vid generationsskifte.
  • Dokumentation över utförda och kommande åtgärder.

 

Vi hjälper dig gärna