. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

5 JUL 2017

Mellanskog utreder allvarlig avvikelse

Mellanskog utreder en allvarlig avvikelse som berör flera avverkningsobjekt i Norra Värmland. Det rör sig om systematiska avvikelser från egna rutiner och lagstiftning.

Mellanskog har genom egna avvikelserapporter uppdagat att vi i norra Värmland har brutit mot både egna rutiner och lagstadgade standarder och regelverk.

Mellanskog har gjort en omfattande intern utredning av händelserna. Samtliga avverknings- och gallringsobjekt som en tidigare medarbetare på Mellanskog haft hand om har analyserats. Utredningen visar att allvarliga avvikelser från regler och rutiner har pågått på ett medvetet och systematiskt sätt under en tid. Det handlar framförallt om att mindre avverkningar inte har avverkningsanmälts till Skogsstyrelsen.

Mellanskogs ledning och styrelse ser ytterst allvarligt på dessa händelser som fundamentalt går emot vår egen värdegrund.

Mellanskog har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att denna typ av avvikelse inte upprepas. Vilka vidare åtgärder som Mellanskog kommer att ta, kommer att diskuteras i samråd med berörda parter samt myndigheter.