. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog redovisar resultat kvartal tre
Pressmeddelande 1 NOV 2018

Många aktiva skogsägare ger goda förutsättningar

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för tredje kvartalet 2018. Rörelseresultatet blev 28,4 Mkr och minskade något jämfört med samma period föregående år.

– Vårt ackumulerade resultat påverkas fortfarande av årets extrema väder, med snö, torka och bränder. Samtidigt upplever vi att efterfrågan på skogsråvara är stark och vi ser en hög aktivitet hos skogsägarna, det skapar goda förutsättningar inför kommande månader säger Sture Karlsson, VD på Mellanskog.

Sture Karlsson, VD Mellanskog
Sture Karlsson

Under kvartalet har ytterligare prishöjning på massaved genomförts. Omsättningen för första halvåret blev 2 268Mkr (2 224Mkr). Föreningen levererade 3 421 tm3fub (3 482). Mellanskog har fortsatt högre kostnader jämfört med föregående år, bland annat beroende på extraordinära kostnader relaterade till snö och torka. Den allmänna resursbristen i skogsbruket gör det svårt att öka produktionen för att ta igen förlorad produktion. Rörelseresultatet blev 28,5 Mkr (31,0).

Finansnettot uppgår till 23,5 Mkr (54,5). Resultat efter skatt uppgår till 46,8 Mkr (77,6).

Periodens kassaflöde uppgick till 46,8 mkr. Likviditeten är stark och uppgår till 1 139 Mkr.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 287 Mkr (107). Koncernens finansiella ställning är stark och lönsamheten är god. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
073-907 17 72

Resultat- och balansräkning

Här finns pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Pressmeddelande Mellanskogs resultat kvartal tre