. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 8 MAJ 2013

Karin Perers blir Mellanskogs nya ordförande

Som första skogsägarförening har Mellanskog nu en kvinnlig ordförande. Dagens stämma beslutade om åtta stycken stämmovalda styrelseledamöter vilket innebär att hälften av ledamöterna är kvinnor.

Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till Mellanskogs stämma valdes Karin Perers till styrelsens ordförande. Karin, som tillsammans med sin mor och syster äger en skogsgård utanför Fors i Dalarna var tidigare styrelsens vice ordförande.

Karin blev invald i Mellanskog styrelse 2004. Karin Perers är samhällsvetare, yrkesverksam inom kultur och skrivande och engagerad i Svenska kyrkan som Kyrkomötets 1:e vice ordförande.

Karin Perers
Karin Perers

Marie André valdes till vice ordförande

Till styrelsens vice ordförande valdes Marie André, Bromma. Marie äger en fastighet, tillsammans med sin syster Cathrine, söder om Alunda i Uppland. Marie som har suttit i Mellanskogs styrelse sedan 2007 är disputerad sjukgymnast och arbetar som sektionschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm.

Som ny ledamot i styrelsen valdes Börje Bengtsson, tidigare vd i Setra Group.

Mellanskogs styrelse

Mellanskogs styrelse består av: Karin Perers, Fors ordförande; Marie André, Bromma vice ordförande; Anna Andersson, Tallåsen; Erika Eriksson, Karlstad; Sven Erik Hammar, Funäsdalen; Per-Eric Johansson, Kil; Per-Anders Hansson, Norrala; Börje Bengtsson, Bromma; Sture Karlsson, Falun vd; Lennart Sandström, Borlänge arbetstagarledamot; Lars Öhlén, Falun arbetstagarledamot.

Tre guldnålar delades ut

På årsstämman delades Mellanskogs guldnål ut till Börje Lagerquist, tidigare styrelseordförande i Mellanskog, Pär Fornling, tidigare chefredaktör för Vi skogsägare och till Christer Andersson, tidigare förtroendevald i Mellanskog. 

För övriga upplysningar kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog 070-568 08 30

Fler pressmeddelanden från stämman:
Stämmouttalande