. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog
17 JAN 2019

Glädjande besked om ersättning för fjällnära skogar

Ett antal skogsägare i norra Sverige har stämt staten då de nekats ersättning för fjällnära skog som de inte fått avverka. I de första fem målen som avgjorts idag har Mark- och miljödomstolen tilldömt skogsägarna full ersättning för den ekonomiska skada som besluten inneburit för dem, totalt ca 18 miljoner kronor. Domarna är de första i denna fråga och kommer att vara vägledande.

Domstolen gick i alla delar på skogsägarnas linje och domstolen klargör att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk.

– Dagens dom är som Davids seger mot Goliat. Enskilda skogsägare har tvingats stämma staten för att få rättmätig ersättning när de nekas att bruka sin mark. Domstolen ger dem rätt och det är en enorm lättnad, säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog.

Karin Perers, ordförande Mellanskog
Karin Perers

Handlar om enskildas rättsäkerhet

Domen innebär att man upprätthåller enskildas rättssäkerhet. Rätten till ersättning när staten fråntar någon möjligheten att använda sin egendom är en viktig del av äganderätten. Förutom betydelsen för enskilda ägare av fjällnära skog har det också betydelse för stabiliteten i hela det finansiella systemet för att belåna fastigheter.

Domen från Mark- och miljödomstolen kan komma att överklagas till högre instans.