. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 10 MAJ 2017

Bra resultat, prishöjningar till skogsägarna och utdelning från Setra

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 27,6 miljoner kronor för perioden januari t.o.m. mars, jämfört med 12,2 miljoner kronor för samma period förra året.

- Vårt ökade resultatet beror på effektiviseringar i vår virkesaffär bland annat genom förändrade logistikmönster och ökade volymer. Vi arbetar också fortsatt med vår satsning på digitalisering och utveckling av våra tjänster, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Mellanskog fortsätter att arbeta målmedvetet med att skapa värden för medlemmarna.

- Ett steg i detta är den höjning av massaveds- och timmerpriset som vi genomförde den 2 maj. Den andra delen handlar om att ta vara på och förädla de värden som finns i våra skogar. Fortsatt effektivitet och utveckling på alla plan är vår ledstjärna för framtiden, säger Sture Karlsson.

Ökad volym och förbättrade marginaler

Omsättningen för kvartal 1 blev 857 Mkr (785), vilket är en ökning med 72 Mkr. Föreningen levererade 1 403 tm3fub (1 288). Rörelseresultatet blev 27,6 Mkr (12,2). Ökningen i rörelseresultatet består främst av ökad volym och förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till -2,7 Mkr (-5,1) vilket i huvudsak beror på högre realiserad avkastning från finansiella placeringar. Resultat efter skatt uppgår till 19,5 Mkr (5,5).

Periodens kassaflöde hade en stark rörelsekapitalutveckling och en positiv inlåning från medlemmar och uppgick till +112,6 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 990 Mkr vid periodens slut.

Utdelning från Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 33 Mkr (9). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 10 (21) procent. Setras bolagsstämma beslutade 24 april 2017 en utdelning om 1,94 kr per aktie för 2016, vilket motsvarar 100 Mkr. Mellanskogs fria egna kapital ökar därmed drygt 49,5 miljoner kronor.

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Resultat och balans hittar du här:

Pressmeddelandet inklusive resultat och balans

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson, Vd Mellanskog