. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 21 JUL 2018

Mellanskog kraftsamlar för branddrabbade skogsägare

Situationen i de branddrabbade områdena i Mellansverige är katastrofal. Ett stort antal privata markägare ser stora ekonomiska och känslomässiga värden försvinna i lågorna. Mellanskog, som ägs av 26 000 skogsägare i Mellansverige, agerar nu för att stötta dem som drabbats.

Under måndagen kommer Mellanskogs ordförande Karin Perers och VD Sture Karlsson att besöka skogsägare och förtroendevalda i trakterna i Ljusdal. Programmet börjar 10:00, mer detaljerad information kommer.

- En viktig lärdom från den stora branden i Västmanland 2014 var vikten av samordning kring eftersläckning mellan myndigheter, markägare, skogsbransch och försäkringsbolag. Mellanskog kommer att ta initiativ till detta när den mest akuta situationen är under kontroll, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Karin Perers
Karin Perers

Ytterligare en viktig åtgärd just nu är att samla berörda markägare för att kunna samråda, dela erfarenheter och få information från försäkringsbolag, skogliga aktörer och myndigheter. Mellanskog kommer inom kort att bjuda in till möten i de värst drabbade områdena.

Mellanskog har påbörjat en dialog med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för en skyndsam process för politiska åtgärder i brandens spår.

-Både skogsägare och entreprenörer kommer att behöva hjälp. Det kan handla om allt från sänkning av dieselskatten till stöd för lagring av brandskadat virke. Vi kräver klara besked inom kort, avslutar Karin Perers.

Mellanskogs kapacitet i form av maskiner, kartmaterial, personal och förtroendevalda står till räddningstjänstens förfogande i den utsträckning de behövs.

För mer information kontakta:

Karin Perers, ordförande Mellanskog
070-568 08 30

Marie Wickberg, Kommunikationschef Mellanskog
073-907 17 72

---------
Foto: Leif Öster

Mellanskog
Pressmeddelande 8 MAJ 2018
Stabilt kvartalsresultat för Mellanskog
Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första kvartalet 2018. Rörelseresultatet blev 19,1 Mkr och minskade något jämfört med samma period föregående år. I huvudsak beror detta på svåra väderförhållanden i kombination med kapacitetsbrist på transportsidan. – Det här är ett...Läs mer
Mellanskog och GDPR
4 MAJ 2018
Dina personuppgifter är trygga hos Mellanskog
EU har antagit ett nytt regelverk kring hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas, ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) och börjar gälla den 25:e maj. I samband med detta har Mellanskog antagit en ny policy kring behandling av...Läs mer
Mellanskog höjer virkespriset
Pressmeddelande 4 APR 2018
Höjda priser ger starkare skogsägare
Mellanskog genomför nu en prishöjning på barr- och granmassaved och höjer samtidigt grundpriset på timmer. Efterfrågan på skogsråvara är hög och syftet med prishöjningen är att stärka skogsgårdens lönsamhet. - Det är rätt läge för en prishöjning nu, Mellanskog står stark som förening och...Läs mer
Mellanskogs hållbarhetsredovisning
1 MAR 2018
Mellanskogs hållbarhetsredovisning
2017 blev det år som alla Mellanskogs medlemmar länge och tålmodigt har väntat på. Insatskapitalets värde har återställts och föreningen har lyft sig till en ny nivå. För första gången på tjugo år redovisar föreningen en balansräkning med positivt eget kapital. Ekologisk, ekonomisk och social...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa