. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog
17 JAN 2019

Glädjande besked om ersättning för fjällnära skogar

Ett antal skogsägare i norra Sverige har stämt staten då de nekats ersättning för fjällnära skog som de inte fått avverka. I de första fem målen som avgjorts idag har Mark- och miljödomstolen tilldömt skogsägarna full ersättning för den ekonomiska skada som besluten inneburit för dem, totalt ca 18 miljoner kronor. Domarna är de första i denna fråga och kommer att vara vägledande.

Domstolen gick i alla delar på skogsägarnas linje och domstolen klargör att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk.

– Dagens dom är som Davids seger mot Goliat. Enskilda skogsägare har tvingats stämma staten för att få rättmätig ersättning när de nekas att bruka sin mark. Domstolen ger dem rätt och det är en enorm lättnad, säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog.

Karin Perers, ordförande Mellanskog
Karin Perers

Handlar om enskildas rättsäkerhet

Domen innebär att man upprätthåller enskildas rättssäkerhet. Rätten till ersättning när staten fråntar någon möjligheten att använda sin egendom är en viktig del av äganderätten. Förutom betydelsen för enskilda ägare av fjällnära skog har det också betydelse för stabiliteten i hela det finansiella systemet för att belåna fastigheter.

Domen från Mark- och miljödomstolen kan komma att överklagas till högre instans.

Registrera vindfällen i medlemsappen
16 JAN 2019
Registrera vindfällen i medlemsappen
Mellanskog arbetar för fullt med att hjälpa skogsägare som drabbats av stormen Alfrida. För att få en överblick över nedfallen skog kan du som är medlem i Mellanskog själv registrera vindfällen direkt i medlemsappen.  Alla Mellanskogs medlemmar har tillgång till medlemsappen. I den är...Läs mer
stormskog
9 JAN 2019
Alla stormdrabbade medlemmar kommer att få hjälp
Några dagar har gått sedan stormen Alfrida drabbade Mellanskogs område. Skogsägare kan nu börja se omfattningen av skadorna och på Mellanskog arbetas det hårt med att samtala med skogsägare, inventera skador och planera för åtgärder. Jonas Hesselman är tillförordnad virkesområdeschef i Uppland.Läs mer
2 JAN 2019
Stormen Alfrida drabbar skogsägare i Mellanskog
Det senaste dygnets storm som dragit fram över stora delar av Sverige påverkar skogsägare i Mellanskog. Hur stora skador som stormen Alfrida orsakat är ännu för tidigt att säga. Stora delar av Mellanskog drabbades under natten av stormen Alfrida som drog fram med orkanvindbyar på sina ställen.Läs mer
21 DEC 2018
God Jul och Gott Nytt År
Mellanskog passar på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Tillsammans blir vi starkare. I år har vi samlat in 150 000kr till Röda korsets frivilliginsatser i samband med sommarens skogsbränder.  Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa