. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Styrelsen har ordet

Här kan du läsa senaste ledartexten från Mellanskogs styrelse som också publiceras i vår medlemstidning Med Mellanskog.


Den sköna känslan att vara med och påverka


Många är vi som har skogen med oss under en stor del av dygnet och så även under stora delar av året. Det ger en fantastisk tillfredställelse att arbeta där, ströva där, påverka skötsel och i slutändan vårt klimat på ett positivt sätt. Frågar du mig om jag gillar motorsåg så blir svaret tveklöst ja!
En av skogsägarrörelsens viktigaste uppgifter är förstås att förmedla och förhandla om priser för vår gemensamt stora, och för industrin, nödvändiga virkesvolym. Största delen av dessa volymer kommer från det vi kallar avverkningsuppdrag, men många av Mellanskogs medlemmar är också självverksamma. En av dessa medlemmar möter du på sidan i nr 5 av Med Mellanskog.


Vad gäller avverkning med motorsåg får jag gärna höra att det är för dålig effektivitet och för låg timpenning. Så kan det väl delvis vara. Men för rätt typ av avverkning som frötallar, mindre- och klenare bestånd passar det utmärkt. Eller helt enkelt för att man tycker att det är roligt. Varför inte testa på att hugga med motorsåg? Det ger dig frisk luft, motion, styrketräning och en hög tillfredställelse av att till exempel ha påverkat resultatet efter en fint utförd gallring. Ingen vana? No problems. Mellanskog är en stor aktör i Säker Skog. Vi hjälper givetvis till så att du får utbildning i hur man använder motorsågen på ett säkert sätt och vi utfärdar även motorsågskörkort. Finns det önskemål om att lära dig mer om arbetsteknik i till exempel en förstagallring, kom med dina önskemål. Mellanskog är till för dig!

Många av våra medlemmar har valt att teckna avtalet Ansvarsfullt Skogsbruk och för mig känns det väldigt naturligt. I grova drag betyder det att en skogsskötselplan upprättas som ger bra koll på skogsinnehavet och som gör att jag kan optimera min produktion. Våra industrikunder får tillgång till certifierat virke och jag får mer betalt per kubikmeter. Arealer för naturvård blir även avsatta. Det känns bra att vara med och påverka och viktigt att visa myndigheter och andra att Mellanskog ställer höga krav när det gäller miljöhänsyn och naturvård. I nr 5 av Med Mellanskog kan du läsa mer om Ansvarsfullt skogsbruk och certifiering av din skog.


Om man inte tidigare visste det, så vet man i alla fall numera som hälsing hur en lavskrika ser ut. I förra numret berättade vi om två medlemmar från Arbrå som fått sin avverkning stoppad på grund av just lavskrikan. Beslutet är fattat med hänvisning till Artskyddsförordningen. Detta ärende är nu överklagat till mark- och miljödomstolen och Mellanskog stöttar medlemmarna tillsammans med LRF Skogsägarna. Ärenden och fall som detta har stor påverkan på ekonomin i det enskilda skogsföretagandet. När ägande- och brukanderätten är satt under press blir Mellanskog som aktör och företrädare för det privata skogsbruket än viktigare och vår nya vision känns aktuellare än någonsin; Tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar.

Nu väntar en av mina största våndor – att hugga julgran. Jag vill gärna hugga en riktigt fin, men när den står där i skogen så är den ju nästan alltid för grann. Lycka till med ditt julgranshuggande och fortsatta skogsbrukande.


PS. Årets julklapp tror jag blir Motorsågskörkort. DS
God Jul och Gott Nytt År!


/Per Anders Hansson, Mellanskogs styrelse

Karin Perers ordförande Mellanskog

Namn:
Karin Perers
Gör:
Styrelseordförande Mellanskog
Om det svenska skogsbruket:
Sveriges i särklass viktigaste exportnäring med stor betydelse för utvecklingen i hela landet och omställningen till det biobaserade samhället.
Om att själv vara skogsägare:
Träden lever ofta längre än vi människor. Åtgärder idag påverkar skogen i framtiden. Långsiktigt tänkande – och ansvar – är ett signum för familjeskogsbruket.